Tıklayınız.

Chatdefteri.com, Dene Yaşa ve FARK ET!


smiley Sohbet'e Başla!

Islami Sohbet

7 Ekim 2018, Pazar Kategori: Chat Muhabbet Sohbet 732 0

Dünya’nın tüm ülkelerinde Müslümanlar olarak bulunmaktayız. Hiç bir ırk ve din mensubu bildiğiniz gibi Islam dinine yakın değildir. Islam dini bilindiği üzere yol gösteren ve kolay bir din olmasına rağmen yaşanması gereken dindir. Günümüzde özellikle yeni nesillerin dinine bağlı bir şekilde yaşamaması gerçekten üzücü bir durum, islami sohbet düzenleyen o kadar kuruluşlar var ki maalesef bu yönden hep eksik kalıyoruz.

Islam Dini Kolaylıkları Nelerdir? 

Görüldüğü gibi İslam dininde Allah Müslümanlara bir çok kolaylıklar sağlanmıştır ki Müslümanların ibadetlerini rahatlıkla yerine getirmesinler diye. Kısacası; İslam dini kolaylıklarla dolu bir dindir ve Müslümanları zorlamayan bir dindir.

Islami Sohbet nedir?

Sözlükte “kısa bir süre de olsa birlikte olmak” anlamındaki sohbet kelimesi “arkadaşlık edip ünsiyet kurmak, bedenle ya da gönülle uzun süre beraberlik hali, dinî veya dünyevî konuların konuşulduğu toplantı” gibi manalarda kullanılır.

Kur’an’da Hz. Ebû Bekir’in Resûl-i Ekrem’in (asm) sahibi (arkadaş)olduğundan bahsedilmiştir. (Tevbe 9/40)

Sohbet kelimesinin sözlük anlamı dikkate alınarak Resûlullah’ın sohbetinde bulunan müslümanlar için “ashap” ve “sahâbe” terimleri kullanılmıştır. Hz. Peygamber ashabını sohbet aracılığıyla bilgilendirip eğittiğinden bu sünneti takip eden âlim ve sûfîler de sohbet halkaları düzenleyerek ilimlerini halka aktarmışlardır.

Gıybet, yalan, iftira, söz taşıma gibi günahlar içermeyen, hoş vakit geçirmek için yapılan ve muhabbet etme, yarenlik etme gibi deyimlerle ifade edilen sohbetlere katılmakta dinen bir sakınca görülmemiştir.

Sohbet terimiyle öncelikle birlikte olma halini (maiyet) kasteden sûfîler Allah’la sohbet, Resûlullah’la sohbet, halkla sohbet, nefisle sohbet ve şeytanla sohbet gibi sohbet türlerinden söz etmişlerdir.

Allah ile sohbet Hak ile ünsiyet kurmak, halkla sohbet insanlara karşı samimi olmak, nefisle sohbet ona muhalefet etmek, şeytanla sohbet onunla daima mücadele içerisinde olmak demektir (Serrâc, el-Lüma, s. 234; Kuşeyrî, er-Risâle, s. 580)

Sohbetin temeli Allah sevgisi ve rızasıdır. Bazı hadislerde Allah sevgisiyle bir araya gelen ve bu sevgiyle ayrılanların kıyamet günü Hakk’ın özel lutfuna nâil olacağı haber verilmiştir. (Buhârî, Hudûd, 19; Tirmizî, Zühd, 53)

Bir araya gelen Müslümanlar, birbirlerine şefkat, merhamet ve samimiyetle muamele etmeli, birbirlerine karşı saygılı, dostça ve lutufkâr davranmalıdır (Kuşeyrî, s. 574)

Sohbetlerde paylaşımcı bir anlayış esastır. Bir ekmeği olan kimse yarısını ihtiyacı bulunan sohbet arkadaşına vermelidir.

Halife Me’mûn’a göre gıda gibi olan arkadaşlara daima, ilâç gibi olanlarına bazen ihtiyaç duyulur. Hastalık misali olan arkadaşlara ise ihtiyaç yoktur. Zira bu takdirde onun kahrını çekmek zorunda kalınır. (Mâverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, Beyrut 1973, s. 162)

Sehl b. Abdullah et-Tüsterî gaflet ehli zorbaların, yalancı zahidlerin ve cahil mutasavvıfların sohbetlerinden uzak durmayı tavsiye etmiştir. (Serrâc, s. 237)

Kısaca sizlere dinimizin kolaylıklarında ve dini sohbet hakkında bilgi vermeye çalıştık, güzel bir islami sohbet ortamına katılmak isteyen tüm ziyaretçilerimizi sofi kardeşlerimizi dini sohbet odasına bekliyoruz. Bu islami sohbet odaları içerisinde lütfen kurallara uygun bir şekilde islami sohbet yapınız, küfür/argo/reklam içerikli mesajların yayınlanması kesinlikle yasaktır. Bu dini sohbet odası içerisinde sizler için hazırlamış olduğumuz dini soru cevap botu sizlere bilgi paylaşımında bulanacaktır. Sizler iyi sohbetler dileriz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir