Sohbete Giriş

Sohbet ve Chat Odaları

Rahatca sohbet etmenin en iyi adresi!

ozel Ekim 31 2018

Karaman islami sohbet

Karaman islami sohbet odaları hos geldiniz, bu sohbet odaları sadece islami sohbet için kurulmustur, Dünya’nın neresinde olursanız olun web sitemize sürekli ulasabilirsiniz ücretsiz sohbetten faydalabilirsiniz son zamanlarda google üzerinde bir cok islami sohbet sitesi mevcut ama girdiginiz zaman islami sohbet ile ilgilisi olmayan chat siteleri gerçek bir islami sohbet odaları arıyorsanız özel chat sitesi sizlere göre bu chat sitesi sizlere googlede aynı zaman su kelimelerde aranama sunuyor, Karaman islami chat, Karaman islami sohbet odaları, Karaman islami sohbet odası, Karaman islami chat odası, islami sohbet, islami chat, islami sohbet odaları, islami sohbet odası, islami chat odaları, Karaman islami sohbet, Karaman islami sohbet sitesi, vb bir çok kelimelerde web sitemize ulasa bilirsiniz web sitemizde lütfen sunucu kurallarına uygun bir sekilde muhabbet ediniz bu sohbet odaları ücretsizdir lütfen küfür argo telefon numarası ve siyaset konularına deyinmeyiniz

ISLAMI SOHBET NEDIR

Sözlükte “kısa bir süre de olsa birlikte olmak” anlamındaki sohbet kelimesi “arkadaşlık edip ünsiyet kurmak, bedenle ya da gönülle uzun süre beraberlik hali, dinî veya dünyevî konuların konuşulduğu toplantı” gibi manalarda kullanılır.

Kur’an’da Hz. Ebû Bekir’in Resûl-i Ekrem(asm)’in sahibi (arkadaş)olduğundan bahsedilmiştir. (Tevbe, 9/40)

Sohbet kelimesinin sözlük anlamı dikkate alınarak Resûlullah (asm)’ın sohbetinde bulunan Müslümanlar için “ashap” ve “sahâbe” terimleri kullanılmıştır. Hz. Peygamber (asm) ashabını sohbet aracılığıyla bilgilendirip eğittiğinden, bu sünneti takip eden âlim ve sûfîler de sohbet halkaları düzenleyerek ilimlerini halka aktarmışlardır.

 Gıybet, yalan, iftira, söz taşıma gibi günahlar içermeyen, hoş vakit geçirmek için yapılan ve muhabbet etme, yarenlik etme gibi deyimlerle ifade edilen sohbetlere katılmakta dinen bir sakınca görülmemiştir.

Sohbet terimiyle öncelikle birlikte olma halini (maiyet) kasteden sûfîler Allah’la sohbet, Resûlullah’la sohbet, halkla sohbet, nefisle sohbet ve şeytanla sohbet gibi sohbet türlerinden söz etmişlerdir.

Allah ile sohbet Hak ile ünsiyet kurmak, halkla sohbet insanlara karşı samimi olmak, nefisle sohbet ona muhalefet etmek, şeytanla sohbet onunla daima mücadele içerisinde olmak demektir (Serrâc, el-Lüma, s. 234; Kuşeyrî, er-Risâle, s. 580)

Sohbetin temeli Allah sevgisi ve rızasıdır. Bazı hadislerde Allah sevgisiyle bir araya gelen ve bu sevgiyle ayrılanların kıyamet günü Hakk’ın özel lütfuna nâil olacağı haber verilmiştir. (Buhârî, Hudûd, 19; Tirmizî, Zühd, 53)

Bir araya gelen Müslümanlar, birbirlerine şefkat, merhamet ve samimiyetle muamele etmeli, birbirlerine karşı saygılı, dostça ve lutufkâr davranmalıdır (Kuşeyrî, s. 574)

Sohbetlerde paylaşımcı bir anlayış esastır. Bir ekmeği olan kimse yarısını ihtiyacı bulunan sohbet arkadaşına vermelidir.

Halife Me’mûn’a göre gıda gibi olan arkadaşlara daima, ilâç gibi olanlarına bazen ihtiyaç duyulur. Hastalık misali olan arkadaşlara ise ihtiyaç yoktur. Zira bu takdirde onun kahrını çekmek zorunda kalınır. (Mâverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, Beyrut 1973, s. 162)

Sehl b. Abdullah et-Tüsterî gaflet ehli zorbaların, yalancı zahidlerin ve cahil mutasavvıfların sohbetlerinden uzak durmayı tavsiye etmiştir. (Serrâc, s. 237)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Radyo'nu aç, Müzigin Keyfine bak.